Mikä on Jupyter Notebook?#

Moi! Tämä alusta tässä on Jupyter Notebook. Täällä voit samassa dokumentissa käsitellä tekstiä, koodia, yhtälöitä, kuvia sekä data-aineistoja interaktiivisesti. Näppärää! Näitä dokumentteja kutsutaan notebookeiksi.

Kuten varmaan jo huomasit, tämä alusta toimii sinun internet-selaimessa. Se mahdollistaa oppilaille suunnattujen tehtävien helpon jakamisen ilman kömpelöä välivaihetta, jossa ohjelmistoja pitää ladata ja niiden opettelu vie hirveästi aikaa. Tämän alustan etuja on ehdottomasti helppokäyttöisyys.

Jupyter Notebookia voi käyttää myös lokaalisti, eli asentamalla ohjelman omalle tietokoneelle. Silloinkin tisamalleen samanlainen alusta avautuu selaimeen, mutta voit käyttää sinun koneella olevia tiedostoja suoraan tai tallentaa keskeneräisen tiedoston omalle koneelle. Tämä on kannattavaa silloin, kun haluat luoda omia tehtäviä tai tarkastaa oppilaiden tekemiä vastauksia, jotka sisältävät koodia tai dataa. Esimerkiksi Anaconda-Navigator sisältää Jupyter Notebookin.

Jupyter Notebookien kanssa työskennellessä on hyvä muistaa, että nämä virtuaaliset (ei koske lokaalia työskentelyä) “sessiot” vanhentuvat, jos et ole aktiivinen kymmeneen minuuttiin. Jos uudelleen käynnistys ei onnistu, niin siinä tapauksessa muokatun tiedoston voi vielä tallentaa, jolloin siihen voi palata sitä kautta uudelleen.

Yläpalkista löytyy kaikki tarpeellinen – voit tallentaa tiedoston ja luoda checkpointteja, lisätä tai poistaa uusia soluja, liikutella soluja ylös tai alas sekä ajaa/suorittaa soluja. Alasvetovalikosta voit valita, onko muokkaamasi solu tekstisolu (markdown) vai koodisolu (code).

Jos haluat muokata jotain yksittäistä solua, sen saa editointitilaan tuplaklikkaamalla solua. Muokatun solun voit suorittaa Run-painikkeella tai pikakomentona Control + Enter (Mac: Command + Enter).

# Tältä näyttää koodisolu. Risuaidalla voit kirjoittaa koodisoluun kommentteja tai ohjeita.
# Esimerkin vuoksi tehdään pieni laskutoimitus

a = 1+1 # muuttuja 'a' sisältää nyt laskutoimituksen 1+1
print(a) # tulostetaan muuttuja 'a' näkyviin, jolloin nähdään laskutoimituksen lopputulos.
2

Ylhäällä on koodisolu, joka sisältää pienen laskutoimituksen. Voit suorittaa solun, jolloin sen alapuolelle tulostuu kaikki, mitä koodisolussa käsketään tulostaa. Jos ihan vasemmalla olevissa hakasulkeissa on In [*], niin solun suorittaminen on vielä kesken. Suoritetun koodisolun kohdalla hakasulkeisiin tulee numero, josta näkee, missä järjestyksessä solut on suoritettu. Jos suoritit ylempänä olevan solun kerran, hakasulkeissa pitäisi olla 1, jos suoritat sen saman solun nyt toisen kerran, siihen pitäisi tulla 2.

Tehtävä: Muokkaa tätä tekstisolua – lisää alle lause, jossa kerrot minkälainen sää on tänään.#

Tehtävä: Kokeile lisätä alle uusi koodisolu ja laske jokin mielivaltainen summa muuttujaan b.#

1. Funktiokirjastot#

Pythonia käytettäessä hyödynnetään erilaisia paketteja, joista kukin sisältää oman valikoimansa erilaisia funktioita. Meillä yleisimmin käytössä olevat paketit ovat

 • numpy, sisältää numeerisen laskennan työkaluja

 • pandas, sisältää työkaluja datan lukemiseen

 • matplotlib.pyplot, sisältää kuvaajien piirtotyökaluja

Jokainen haluttu paketti voidaan tuoda erikseen käyttöön import-komennolla.

# Aja tämä solu ensin

import numpy as np # tuodaan numpy-paketti käyttöön ja annetaan sille lyhenne funktioiden kutsumista varten
# Luodaan lista [1 3 6] ja tallennetaan se muuttujaan 'vektori'

vektori = np.array([1,3,6])
print(vektori)
[1 3 6]

Array-funktion avulla voidaan rakentaa taulukoita ja listoja, jolloin sillä voidaan kuvata esimerkiksi vektoreita ja matriiseja. Se sopii myös todella hyvin mittausdatan käsittelyyn.

# Lisätään jokaiseen elementtiin 2. 
print(vektori + 2)
[3 5 8]
# Mitä veikkaatte, jos tämän jälkeen printataan pelkkä muuttuja 'vektori'?
print(vektori)
[1 3 6]
vektori = vektori + 2
print(vektori)
[3 5 8]
# Luodaan kaksi listaa ja testataan erilaisia summia.

lista1 = np.array([[2,2],
          [1,2]])
lista2 = np.array([[10,11],
          [20,21]])
summa = lista1+lista2
print("Listan 1 elementtien summa: ", lista1.sum())
print("Vektorisummmat: ", summa)
Listan 1 elementtien summa: 7
Vektorisummmat: [[12 13]
 [21 23]]

Tehtävä: Luo kaksi mielivaltaista vektoria muuttujiin vek1 ja vek2 sekä laske niiden vektorisumma.#

2. Datan lukeminen#

Jupyter Notebookiin voi tuoda datasettejä suoraan avoimien linkkien kautta. Datasettien lukemista varten tarvitaan pandas-pakettia sekä read.csv()-funktiota. CSV (comma-separated values) on tiedostomuoto, jolla voidaan tallentaa yksinkertaista taulukkomuotoista tietoa tekstitiedostoon. Vastaavasti head()-komennolla voidaan kurkistaa datasetin sisälle.

Kokeillaan tätä CERN:n CMS-kokeen avoimella datalla. http://opendata.cern.ch/

import pandas as pd
data = pd.read_csv("http://opendata.cern.ch/record/5209/files/diphoton.csv")
data.head()
Run Event pt1 eta1 phi1 pt2 eta2 phi2 M
0 199319 641436592 77.2006 0.250438 0.605505 60.1382 0.650821 -1.53900 122.797901
1 199699 336259924 64.1091 0.473667 -0.815133 58.6038 0.032018 2.58568 124.586979
2 201602 114902683 73.7489 0.800788 0.261020 55.9369 0.698872 3.03502 126.462830
3 202087 923352992 102.9550 0.979959 0.148624 76.6940 0.815527 1.67359 123.622542
4 203894 688901524 53.4409 -0.709665 1.642300 46.4314 0.945537 -2.71670 123.203887

Jos haluat poimia datasetistä jonkin tietyn muuttujan esimerkiksi kuvaajaa varten, se tapahtuu näin:

# Tietyn sarakkeen poimiminen
invariantti_massa = data['M']
print(invariantti_massa)

# Tietyn rivin poimiminen
rivi = data.loc[1]
print(rivi)
0  122.797901
1  124.586979
2  126.462830
3  123.622542
4  123.203887
5  124.444405
6  124.776915
7  125.704971
8  125.691479
9  123.273271
Name: M, dtype: float64
Run   1.996990e+05
Event  3.362599e+08
pt1   6.410910e+01
eta1   4.736670e-01
phi1  -8.151330e-01
pt2   5.860380e+01
eta2   3.201850e-02
phi2   2.585680e+00
M    1.245870e+02
Name: 1, dtype: float64

Tehtävä: Kokeile avata tässä notebookissa jokin toinen CMS-kokeen datasetti.#

3. Kuvaajat#

Seuraavaksi piirrellään kuvaajia. Sitä varten tarvitaan matplotlip.pyplot -pakettia. Käytetään apuna myös numpy-pakettia, mutta koska se on tuotu meidän käyttöön jo aiemmin, niin sitä ei tarvitse tuoda uudestaan.

import matplotlib.pyplot as plt
# Piirretään kuvaaja sinifunktiosta

x = np.linspace(-np.pi, np.pi)
plt.plot(x, np.sin(x))
plt.xlabel('Kulma [rad]')
plt.ylabel('sin(x)')
plt.title('Kuvaaja 1: Sinifunktio kulman funktiona')
plt.show()
../_images/8a8762daab36e80bf58d3a425b022d146a580af65a8d28f4d4295fea2ed0f965.png

Tehtävä: Piirrä kuvaaja kosinifunktiosta.#

Seuraavaksi yhdistetään: valitaan datasetti ja poimitaan sieltä tiedot haluttua kuvaajaa varten.

kaksi_myonia = pd.read_csv("http://opendata.cern.ch/record/303/files/dimuon.csv")
kaksi_myonia.head()
Type Run Event E1 px1 py1 pz1 pt1 eta1 phi1 Q1 E2 px2 py2 pz2 pt2 eta2 phi2 Q2 M
0 GT 146511 25343052 7.33390 2.060420 5.88580 -3.85836 6.23602 -0.584812 1.234060 -1 5.20755 -1.55016 -1.819760 4.62525 2.39050 1.414110 -2.276360 1 11.82820
1 GG 146511 25341481 18.46720 8.033950 -3.94072 -16.15410 8.94839 -1.352990 -0.456026 -1 10.72950 6.29476 -2.524410 -8.31349 6.78208 -1.032390 -0.381397 1 2.58406
2 GG 146511 25390065 7.70222 -0.248771 4.08338 6.52511 4.09095 1.246340 1.631640 -1 6.90202 -3.02439 3.751290 4.94041 4.81862 0.899132 2.249320 1 3.11929
3 GG 146511 25391068 6.59462 5.246510 2.16082 3.35900 5.67407 0.561945 0.390686 1 7.43461 -5.06069 4.408010 3.19704 6.71127 0.459977 2.425020 -1 10.51920
4 GG 146511 25489877 45.77350 8.864420 1.28931 -44.88830 8.95770 -2.314620 0.144435 -1 9.27485 -3.64696 -0.276874 8.52260 3.65745 1.582250 -3.065820 1 40.98300
invariantti_massa = kaksi_myonia['M']

fig = plt.figure(figsize=(15, 10))
plt.hist(invariantti_massa , bins=300)

plt.xlabel('Invariantti massa [GeV/c²]', fontsize=15)
plt.ylabel('Tapahtumien lukumäärä', fontsize=15)
plt.title('Kahden myonin invariantti massa', fontsize=15)

plt.show()
../_images/13f20fe99b01ca289cc9f906ab37131d89b9c805ec2b081bdb60cc976bf7e765.png

Tehtävä: Valitse jokin toinen datasetti ja piirrä vastaava histogrammi.#