Välkommen att använda Open Data!

Här hittar du en samling uppgifter med autentiska öppna data som lämpar sig för gymnasieelever som testar programmeringens och databehandlingens stig. Uppgifterna görs i interaktiva Jupyter Notebooks. Dessa ger en praktisk miljö, då de stöder python-programmering och tillåter den studerande att läsa och skriva uppgifter, samt visualisera statistik med hjälp av python. Detta material lämpar sig även för användare som saknar tidigare erfarenhet av Jupyter Notebook och Python.

Fördelar med materialet

Materialet utvecklas genom Fysiikan tutkimuslaitos’ projekt Open Data i undervisningen och möjliggörs genom understöd av Utbildningsstyrelsen.