Avoin data

Data ja informaatio ovat termejä, joihin törmää jatkuvasti. Syvempään semantiikkaan juuttumatta voidaan yleistäen todeta, että data sisältää jostain kerättyjä arvoja ja sitä analysoimalla saadaan aikaan informaatiota, josta voidaan jalostaa tietoa. Yksittäinen datan palanen (datum), kuten äänne tai tietokonebitti, ei itsessään välttämättä kerro mitään ilman selittävää kontekstia. Siirtymä datasta informaatioksi on suhteellisen sumuinen, huomioiden miten monivaiheisessa analyysissä hiotumpikin data voi toimia raaka-aineena vielä hienostuneemmalle vaiheelle.

Avoimella datalla tarkoitetaan sellaista dataa, joka on vapaasti ja maksutta kaikkien käytettävissä. Tyypillisesti avoin data jaetaan helposti koneluettavassa muodossa, kuten csv- tai xml-tiedostoina.

Käyttökelpoista dataa on verkko pullollaan, mutta sen löytäminen voi joskus vaatia sähläämistä ja muotoseikkojen korjaamista ennen käyttöönottoa. Googlaamalla “avoin data”, “open data”, “open data portal” tai muita vastaavia sanoja pääsee kuitenkin nopeasti liikkeelle. Jos opiskelijat etsivät itse sopivia aineistoja tutkiskeltavaksi, samalla on hyvä tilaisuus käydä läpi lähdekritiikin tärkeyttä - miten luotettavaa eri instituutioiden, valtioiden tai laitosten antama tieto on, onko se annettu rehellisin aikein käyttöön vai pyrkiikö se ajamaan selkeää agendaa jne.