Välkommen att använda Open Data#

Denna sida är en Jupyter Book. Här hittas en exempelstruktur för de fortbildningar vi ordnar för lärare i Finland. Våra Notebooks med övningar och instruktioner hittar du i innehållsförteckningen i den vänstra kanten. När du öppnar en övning syns en förhandsgranskning. Du kan öppna den som en interaktiv Notebook enligt instruktionerna nedan:

Ladda ned en notebook#

  1. Välj och klicka på en Notebook i innehållsförteckningen till vänster

  2. Klicka på nedladdningssymbolen, och välj .ipynb i menyn som dyker upp

  3. Du kan öppna filen med Jupyter Notebook på din dator (kräver installation)

Starta en Notebook i Binder#

  1. Välj och klicka på en Notebook i innehållsförteckningen till vänster

  2. Klicka på raketsymbolen i högra övre hörnet (se bilden nedan)

  3. Raketen visar en meny - välj “Binder”

  4. En kopia av Notebooken öppnas nu i Binder - det kan ta en minut eller två.

Kuva, jossa näytetään, että notebookin voi avata Binderissa painamalla sivun oikealla yläreunassa olevaa avaruusraketin kuvaa.